12 Mayıs 2021, Çarşamba

Bunları okudunuz mu?

İSİG, son 8 yıldaki 502 işçi intiharına ilişkin çalışmasını açıkladı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), son sekiz yılda en az 502 emekçinin intihar ederek hayatını sona erdirdiğini, yıllara göre güvensizliğin derinleşmesine paralel olarak işyeri intiharlarının artış gösterdiğini açıkladı.

İSİG’in açıkladığı verilere göre borçlanma, mobbing ve işsizlik gibi nedenlerle 2020 yılında en az 75 işçi işyeri içinde ya da işe bağlı nedenlerle iş yeri dışında intihar etti.

İSİG’in çalışması, 2013 yılında en az 15 işçi, 2014 yılında en az 25 işçi, 2015 yılında en az 59 işçi, 2016 yılında en az 89 işçi, 2017 yılında en az 86 işçi, 2018 yılında en az 73 işçi, 2019 yılında en az 80 işçi ve 2020 yılında ise en az 75 işçinin intihar ettiğini ortayı çıkardı.

EMEKÇİLERİN İŞKOLLARINA GÖRE DAĞILIMLARI (2013-2020)

148 emekçi ticaret/büro/eğitim işkolunda, 48 işçi savunma/güvenlik işkolunda, 33 işçi inşaat işkolunda, 32 emekçi tarım işkolunda, 32 işçi metal işkolunda, 28 işçi sağlık işkolunda, 24 işçi belediye/genel işler işkolunda, 21 işçi taşımacılık işkolunda, 19 işçi konaklama/eğlence işkolunda, 12 işçi gıda işkolunda, 11 işçi gemi/tersane işkolunda, 10 işçi ağaç işkolunda, 9 işçi kimya işkolunda, 8 işçi bankacılık işkolunda, 5 işçi tekstil işkolunda, 5 işçi iletişim işkolunda, 4 işçi enerji işkolunda, 3 işçi madencilik işkolunda, 1 işçi basın işkolunda, 1 işçi çimento işkolunda intihar ederek hayatına son verdi. 48 işçinin çalıştığı işkolu ise yeterli bilgi olmadığı için belirlenemedi.

İNTİHARLARIN İSTİHDAMA GÖRE DAĞILIMI (2013-2020)

 

302 ücretli (218 işçi ve 84 memur),

132 kendi nam ve hesabına çalışan (111 esnaf ve 21 çiftçi),

(Ataması yapılmayan öğretmenler de dahil olmak üzere benzer koşullardaki 68 işsiz işçi intihar etmiştir)

502 EMEKÇİNİN İSTİHDAM ALANLARI

218’i işçi ve 84’ü memur olmak üzere 302 ücretli çalışan,

111’i esnaf ve 21’i çiftçi olmak üzere 132 kendi nam ve hesabına çalışan,

(Ataması yapılmayan öğretmenler de dahil olmak üzere benzer koşullardaki 68 işsiz işçi de intihar etmiştir)

SON 8 YILDAKİ İNTİHARLARIN NEDENLERİ

127 işçi borçları nedeniyle,

68 işçi işsizlik nedeniyle,

53 işçi mobbing nedeniyle intihar ederek hayatına son verdi…

(254 işçinin intihar nedeni yeterli bilgi olmadığı için belirlenemedi)

İNTİHARLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

15-17 yaş arası 6 işçi,

18-27 yaş arası 77 işçi,

28-50 yaş arası 330 işçi,

51-64 yaş arası 68 işçi,

65 yaş üstü 5 işçi…

(Yeterli bilgi olmadığı için 16 işçinin yaşı ise belirlenemedi)

Son Haberler